Haasteelliset kuljetustehtävät ovat erikoisalaamme!
Panostamme medicalkuljetuksiin – sekä muihinkin luvanvaraisiin, erikoisosaamista vaativiin kuljetuksiin, asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon ja tehokkuuteen.